ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL
BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
UNESAK 2018
26-28 Ekim 2018
BALIKESİR / TÜRKİYE

Adres
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir/Türkiye

E-Posta
unesak2018@gmail.com

Telefon


Konferans Sekreteryası
Fatih Sansar
0505 240 32 41