UNESAK-2018

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL
BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
UNESAK 2018
26-28 Ekim 2018
BALIKESİR / TÜRKİYE

Değerli Akademisyen, Araştırmacı ve Eğitimciler,

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi olarak düzenlemekte olduğumuz Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018), 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Balıkesir’de yapılacaktır.

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Kongrenin amacı, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında özgün akademik çalışma ve uygulamaları bilim insanlarının paylaşımına sunmak, yaratıcı fikirler ortaya çıkararak işbirlikli çalışma ortamları oluşturmak, eğitim bilimleri alanında yenlikçi yaklaşımlarla, 21. yüzyil becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmeye katkıda bulunmaktır. Kongreye, eğitim bilimleri, sosyal ve beşerî bilimlerin tüm alanlarında çalışan bilim insanlarının özgün çalışmaları ile katılımları beklenmektedir (Balıkesir ve çevresi ile ilgili akademik çalışmalar için özel oturum düzenlenecektir).

Unesak-2018 etkinliği kapsamında “çalıştaylar”, “eğitim materyalleri sergisi”, “bilim ve teknoloji sergisi” ve “sanat sergisi” düzenlenecektir.

Kongreye gönderilen bildirilerin tam metinleri, ISBN'li olarak kongre bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Prof. Dr. Mehmet BAŞTÜRK

         Düzenleme Kurulu Başkanı  
AÇILIŞ KONUSMACILARI / KEYNOT SPEAKERS


Prof.Dr. Özcan DEMİREL
Hacettepe Üniversitesi
The Future of Teacher Education
Öğretmen Eğitiminin Geleceği
Prof.Dr. Ana Maria Sarmento Coelho
ESEC Coimbra-Portugal
Building the curriculum in early years education: linking learning and play

Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ
Atatürk Üniversitesi

Oltu Beşerİ ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Assit. Prof. Dr. Donald F. STAUB
Eastern Michigan University, USA
Micro-credentials, Digital Badges, and the Future of Professional Development

Prof. Dr. İsmet TEMAJ
UKSHİN HOTİ UNİVERSİTY,Kosova
Teacher Training in Kosova
Robert GJEDIA
Marin Barleti University
Arnavutluk

Ph.D. and Senior Lecturer for Educational Science
Prof. Dr. Qufli OSMANI
Tetova State University
Mekedonya

Learning Studies
Learning and Learning SuccessEd.D.Olcay YAVUZ
Southern Connecticut State University USA
Educational Leadership and
Comprehensive Reforms


Doç. Dr. Gillian Mary Elizabeth ALBAN
İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Leondra Radford
Metropolitan College of Theology
USA

Unleashing the Passion of Learners Through Relevance, Relationship, and Rigor USA

Seminerler


Araş.Gör. Dr. Serkan Dinçer
Meta Analiz

Öğretmen Cevat Ayna
Mutlu Öğrenme Sınıfı


Önemli Tarihler
 • 15 Nisan 2018

  Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması:

 • 30 Eylül 2018

  Özet Gönderimi İçin Son Tarih:

 • 20 Eylül 2018

  Erken Kayıt İçin Son Tarih:

 • 16 Ekim 2018

  Geç Kayıt İçin Son Tarih:

 • 20 Ekim 2018

  Kongre Programının İlanı:

 • 5 Kasım 2018

  Tam Metin İçin Son Gönderim Tarihi:

 • 26-28 Ekim 2018

  Kongre Tarihi:


Bağlantılar
Önemli Tarihler
Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 15 Nisan 2018
Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 30 Eylül 2018
Erken Kayıt İçin Son Tarih: 15 Eylül 2018
Geç Kayıt İçin Son Tarih: 16 Ekim 2018
Kongre Programının İlanı: 20 Ekim 2018
Tam Metin İçin Son Gönderim Tarihi: 5 Kasım 2018
Kongre Tarihi: 26-28 Ekim 2018

Sponsorlar